Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi - Aleksander Dziuk

Ad
tło
Przejdź do treści
ad
ad
Fundacja

Fundacja

Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi
O tym, że warto pomagać, wie pewnie każdy z nas. Aleksander Dziuk nie tylko o tym wie, ale także pomaga. Niesie realną pomoc i wsparcie tym, którzy tego najbardziej potrzebują. By zwiększyć siłę oddziaływania dobrem, by pomóc większej liczbie osób i dać nadzieję tym, którzy ją stracili, w 2013 roku założył fundację. Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi została założona w celu wspierania potrzebujących w różnym wieku, pochodzących z różnych grup społecznych i borykających się z różnymi problemami.

Fundacja jest organizatorem wielu akcji charytatywnych oraz wydarzeń przydatnych społecznie. Jej działania ukierunkowane są na drugiego człowieka. Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi stawia na szeroko pojętą pomoc – pomoc osobom chorym, ubogim, niepełnosprawnym, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działa na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zepchniętych na margines społeczeństwa. Aktywizuje osoby w wieku emerytalnym, bezrobotne i niepełnosprawne. Przeciwdziała patologiom i uzależnieniom zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, zapewniając tej grupie miejsca do spędzania czasu wolnego od używek, propagując właściwe wzorce i przekazując wiedzę na temat zgubnych skutków alkoholizmu czy narkomanii. Celem działań fundacji jest także promocja zdrowia, sportu, zdrowego i aktywnego trybu życia. W swoich działaniach fundacja stara się zapewnić możliwość rozwoju osobom niepełnosprawnym oraz wyrównywać szanse dzieci i młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami. Fundacja organizuje wypoczynek dla dzieci i młodzieży, prowadzi działania w zakresie turystyki oraz krajoznawstwa.
Dowodem na aktywną działalność Fundacji i realizowanie założeń zawartych w statucie jest zrealizowanie przez Fundację i jej wolontariuszy wielu potrzebnych projektów, takich jak na przykład Respect my defferences, Train Your skills, Fit for life, Ruszmy się oraz wielu akcji charytatywnych. Wśród najpopularniejszych działań Fundacji jest organizowany turnus rehabilitacyjny, przygotowywanie paczek na święta dla najbardziej potrzebujących, organizacja balów karnawałowych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi posiada siedzibę w Gliwicach. Jest apolityczna. Jednoczy wokół siebie ludzi bez względu na wyznanie, religię czy poglądy polityczne. Przyciąga ludzi o wielkim sercu, gotowych nieść bezinteresowną pomoc i wspierać jej działania przekazując darowizny i dotacje, jeden procent podatku przy rozliczeniu rocznym oraz oferując swój cenny i niezastąpiony czas. Fundacja zrzesza wokół siebie wielu wolontariuszy i osób zaangażowanych w jej działania, zaszczepiając w sercach młodych ludzi pragnienie niesienia pomocy innym i działania na rzecz potrzebujących, ucząc empatii i zachowań prospołecznych.

KONTAKT

Aleksander Dziuk
tel:
strona: dziuk.co
FIRMA


Adpeer
tel:

Sklep
strona: sklep.expert
Wylewki
FUNDACJA

Fundacja Pomocy Człowiek Człowiekowi
01
02
MENU

FUNDACJA

FIRMA

Copyright 2012-2018. All rights reserved.
MENU
Wróć do spisu treści